Servicepaspoort { een zorg minder }

Voorlichting financieel misbruik ouderen

Korting
Met Servicepaspoort
Gratis

Gratis voorlichting

Uit recent onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks ongeveer 30.000 ouderen slachtoffer worden van financieel misbruik. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is daarom gestart met het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Een van de doelstellingen is het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen. Het ministerie ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de notaris. Notarishuis IJmond geeft, op verzoek, voorlichting aan ouderen om de kans dat zij slachtoffer worden van financieel misbruik te verkleinen.