Servicepaspoort { een zorg minder }

Gespecialiseerde verpleegkundige zorg

Korting
Met Servicepaspoort

Klik hieronder of bel bovenstaand telefoon nummer voor meer informatie.

De gespecialiseerde verpleegkundigen van Zorgbalans Thuiszorg bieden hoogwaardige verpleegkundige zorg voor bepaalde ziektes en aandoeningen. U kunt bij hen terecht voor vragen, advies, cursussen en thuisbehandeling bij: suikerziekte (diabetes), longaandoeningen (bv. astma, COPD, chronische bronchitis en allergieën), hartfalen, kanker (oncologie), technische verpleegzorg thuis (bv. infusen en pijnstilling), wondverzorging, voorkomen van doorliggen (decubitus), verpleging na een beroerte en zorg tijdens de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Een gespecialiseerd verpleegkundige geeft u na diagnose en behandelvoorschrift advies, uitleg en voorlichting thuis of tijdens een spreekuur. Hij/zij doet dit in nauw overleg met uw arts en/of andere zorg- en hulpverlenende instanties. Ook begeleidt de gespecialiseerde verpleegkundige u in het omgaan met een ziekte of aandoening waardoor u inzicht krijgt in uw eigen mogelijkheden en beperkingen. Dit kan ten goede komen van uw gezondheid en kan u helpen een mogelijk ziekenhuisbezoek te voorkomen. Zolang de zorg zich beperkt tot het geven van advies, instructie en voorlichting zijn er geen kosten aan verbonden. Voor de verdere inzet van zorg is een indicatie van het CIZ noodzakelijk.

Meer informatie over gespecialiseerde verpleging leest u op de website van Zorgbalans. U kunt ook bellen met de zorgcentrale via 023 – 8 918 918.