Servicepaspoort { een zorg minder }

Hulp in de tuin en in huis door vrijwilligers

Korting
Met Servicepaspoort
€4.5 Korting*

Slechts €4,50 per uur

WonenPlus levert praktische diensten aan huis aan zelfstandig wonende 65-plussers en zelfstandig wonende mensen met een beperking. De diensten (klussen in en rond het huis, tuinklussen, administratieve hulp, computerondersteuning, boodschappenhulp enz.) worden uitgevoerd door vrijwilligers, met het doel dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Tarief 

  • Voorrijkosten € 4,50
  • 1 e uur € 4,50
  • 2 e uur € 4,50

Een klus mag max. 2 uur duren.
Een abonnement op WonenPlus is verplicht en kost € 20,00 per (deel van het) jaar. Het abonnement is gratis voor:

  • Huurders van St. Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, Brederode Wonen
  • Minima
  • Personen met indicatie voor verzorgings- of verpleeghuis