Kan ik altijd een beroep op jullie doen?

In geval van noodsituaties zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u bereikbaar. Als u vragen heeft of zich aan wilt melden voor een bepaalde dienst of cursus, dan verzoeken wij u vriendelijk om tijdens kantoortijden te bellen.
’s Avonds en ’s nachts zijn onze medewerkers alleen beschikbaar voor assistentie in noodgevallen (voor de diensten noodhulp en alarmservice). Via ons telefoonnummer 023 – 8 918 440 of ons e-mail adres info@servicepaspoort.nl kunt u ons bereiken.