Ledenkorting(en) van Servicepaspoort – health check

Weten hoe het staat met uw gezondheid en of het misschien beter kan…

Korting
Met Servicepaspoort
€15 Korting*

€15 korting

Af en toe een check op uw gezondheid kan meehelpen om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Het hoort bij een gezonde levensstijl. Veel van onze leden laten zo’n test regelmatig doen. Steeds meer mensen lijden aan overgewicht en diabetes, ouderen maar ook jonge mensen. Ook komt na het vijftigste levensjaar het risico op hart- en vaatziekten vaker voor. Het is dan ook een goed advies om u regelmatig te laten testen. Zo houdt u altijd ‘een vinger aan de pols’.

De gezondheidscheck van Servicepaspoort duurt ongeveer een half uur. U wordt gecontroleerd op cholesterol, bloedsuiker, bloeddruk, BMI en longfunctie. U krijgt een persoonlijk advies mee naar huis.

Bekijk ook de folder voor meer informatie.