Nog meer online colleges

Naast de gratis online collegereeks voor Servicepaspoortleden (over het brein), is er in juni ook nog een viertal andere colleges te volgen. Deze gaan over ‘Ethiek – een zoektocht naar goed handelen’. Studentdocent Lette Alsemgeest zal de colleges verzorgen. U kunt ze live bijwonen in Heemstede en Haarlem. Elke les kost € 5.

U bent van harte welkom op 25 mei en 1 juni in de Luifel in Heemstede en op 8 juni en 15 juni in de Doelenzaal in de Bibliotheek Haarlem, van 14.00 – 15.00 uur. 
College 1: De gulden middenweg
College 2: Het meeste geluk
College 3: De absolute plicht
College 4: Genot als hoogste goed

Aanmelden
U kunt u per college aanmelden, via de blauwe linkjes hierboven?

https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/activiteiten/agenda/collegereeks-ethiek-genot-als-hoogste-goed.html

Prijs leden Servicepaspoort: 5 euro per college