Ledenkorting(en) van Tandem Mantelzorg

Informatie, ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers

Korting
Met Servicepaspoort

Klik hieronder of bel bovenstaand telefoonnummer voor meer infomatie.

Tandem informeert, ondersteunt en begeleidt mantelzorgers individueel en in groepen in de regio Zuid-Kennemerland. Bij Tandem kunt u dagelijks terecht met alle vragen rondom mantelzorg zelf, ondersteuningsmogelijkheden en regelgeving, rondom mantelzorg en bijvoorbeeld hoe het eigen netwerk vergroot kan worden. Daarnaast organiseert Tandem ontmoetingsgroepen (ook voor jonge en werkende mantelzorgers), workshops en informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld alle mogelijkheden van respijtzorg.