Servicepaspoort { een zorg minder }

Servicepaspoort – Algemene voorwaarden

Versie 02/2017

 

Dienstverlening Servicepaspoort

1. Servicepaspoort dat onderdeel uitmaakt van de activiteiten van Zorgbalans, bemiddelt zonder winstoogmerk voor abonnees uit met name Zuid-Kennemerland en de IJmond in een breed dienstenaanbod met een goed kwaliteitsniveau op het gebied van zorg-, woon- en welzijnsdiensten en heeft als doel het leefcomfort van de abonnee hiermee te verhogen.

2. Servicepaspoort tracht dit doel te realiseren door:
Het bemiddelen tussen vrager en aanbieder tegen een gunstige prijs- en kwaliteitsverhouding
b. Het doorverwijzen van de abonnee naar een organisatie die de gevraagde dienstverlening kan leveren;
c. Het verstrekken van informatie over de aangeboden dienstverlening;
d. Het verzorgen van telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren en voor noodsituaties 24 uur per dag, 7 dagen in de week;
e. Ondersteuning met extra services in noodsituaties.

3. De dienstverlening die Servicepaspoort aanbiedt, wordt bekostigd uit abonneegelden en valt niet onder de WMO of WLZ of ZVW. Afhankelijk van eventuele aanvullende ziektekostenverzekeringen kan het zo zijn dat de zorgverzekeraar een deel van bepaalde diensten of cursussen vergoedt. In principe zijn de kosten voor de diensten en cursussen in het kader van dit abonnement echter voor eigen rekening.

4. Servicepaspoort screent de aangeboden dienstverlening op de volgende criteria, die voor de abonnee van belang zijn:
goede kwaliteit;
b. goede service;
c. leveringsbetrouwbaarheid;
d. gunstige prijs met veelal een korting voor de individuele abonnee

5. Servicepaspoort spant zich tegenover de abonnee in om het dienstenaanbod zo veel mogelijk af te stemmen op de vraag van haar abonnees. De daarbij gecommuniceerde tarieven van de leveranciers zijn richtlijnen. Servicepaspoort is niet aansprakelijk voor tussentijdse tariefswijzigingen.

6. Servicepaspoort is intermediair tussen haar abonnees en dienstverleners. De abonnee is zelf opdrachtgever van de dienstverlener en betaalt de dienstverlener rechtstreeks voor zijn geleverde dienst(en) zonder tussenkomst van Servicepaspoort.

7. Servicepaspoort vergoedt voor haar leden, eens per jaar, per lid van het huishouden, voor een maximale periode van 26 weken de uitleen van  de volgende loophulpmiddelen: elleboogkrukken, eiffeltje, looprek en  onderarm schaalkrukken voor zover deze  worden afgenomen bij de medipoint  Thuiszorgwinkels in Haarlem, Heemskerk en Heemstede of via het W.F. Visserhuis in IJmuiden. Bestellen van de artikelen ten behoeve van de uitleen kan via internet, telefonisch of in de genoemde Medipoint Thuiszorgwinkels. Eventuele bezorgkosten worden niet vergoed. Indien de artikelen langer dan een periode van 26 weken nodig zijn zal de Thuiszorgwinkel met u aanvullende mogelijkheden bespreken.

 

Het abonnement

8. Regio Zuid-Kennemerland bestaat uit de volgende plaatsen: Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Overveen, Santpoort-Zuid, Spaarndam, Vogelenzang en Zandvoort. Regio IJmond bestaat uit de volgende plaatsen: Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en de gemeente Velsen.

9. Indien een consument in aanmerking wil komen voor de korting op de dienstverlening van Servicepaspoort zonder dat men abonnee is, dient men zich eerst te abonneren op Servicepaspoort.

10. Een consument wordt als abonnee aangemerkt op het moment dat deze zich telefonisch en na ondertekening van de toegezonden aanmeldkaart, schriftelijk of digitaal aangemeld heeft.

11. Het abonnementstarief geldt per huishouden en wordt jaarlijks opnieuw door Servicepaspoort vastgesteld.

12. De abonnementsperiode is een kalenderjaar en loopt vanaf 1 januari tot en met 31 december. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 1 kalenderjaar. Het abonnement kan na het eerste jaar maandelijks beëindigd worden vóór 1 december van het lopende kalenderjaar op de volgende manieren: telefonisch, na ondertekening van de opzegkaart, schriftelijk of digitaal.

 

Betalingsprocedure

13. Het abonnementsgeld kan per acceptgiro door de abonnee zelf overgemaakt worden of de abonnee geeft middels een machtiging diens goedkeuring aan Servicepaspoort om het abonnementsgeld eenmaal per jaar af te schrijven.

14. Bestaande leden ontvangen vanaf medio december een acceptgiro (indien geen automatische incasso is afgegeven) om het abonnementsgeld voor het komende jaar te betalen.

15. Bestaande abonnees ontvangen hun pas vóór 1 februari van het nieuwe kalenderjaar, doch uitsluitend nadat het abonnementsgeld voor dat jaar door Servicepaspoort is ontvangen. Nieuwe abonnees ontvangen de pas nadat door Servicepaspoort het abonnementsgeld is ontvangen.

16. Indien de abonnee zich vanaf oktober aanmeldt, ontvangt hij Servicepaspoort voor dat lopende kalenderjaar gratis. In het daarop volgende jaar ontvangt de abonnee zijn nieuwe Servicepaspoort en zal hij vanaf dat moment het jaarlijkse abonnementsgeld betalen.

 

Aansprakelijkheid

17. Servicepaspoort is niet aansprakelijk voor de schade die de abonnees lijden, noch gehouden tot vergoeding van de door de abonnees gemaakte (on)kosten als gevolg van werkzaamheden, diensten of producten van de dienstverleners. De dienstverleners waar Servicepaspoort mee samenwerkt, hebben een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Klachtenprocedure

18. Servicepaspoort hanteert de volgende procedure indien de abonnee niet tevreden is over de door de dienstverleners verrichte diensten:

  • a. In het geval van een klacht over de dienstverlening dient de abonnee in eerste instantie rechtstreeks met de desbetreffende dienstverlener tot een oplossing te komen. Mocht de klacht dan niet tot tevredenheid van de abonnee worden opgelost, dan zal Servicepaspoort hierin trachten te bemiddelen, indien Servicepaspoort vindt dat de klacht terecht is;
  • b. Indien Servicepaspoort over een bepaalde dienstverlener meerdere klachten heeft ontvangen, zonder dat een verbetering van dienstverlening intreedt, zal Servicepaspoort deze dienstverlener niet langer doorverwijzen of bemiddelen.

19. Indien de abonnee niet tevreden is over de dienstverlening van Servicepaspoort is de klachtenprocedure van Zorgbalans van toepassing.

 

Overig

20. Ter bescherming van persoonsgegevens handelt Servicepaspoort in overeenstemming met de privacywetgeving. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

21. Servicepaspoort heeft het recht om dit reglement te allen tijde (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen.

22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Servicepaspoort.

23. Op het abonnement is Nederlands recht van toepassing.

 

Nog geen lid van Servicepaspoort? Meld je nu aan en ontdek de vele voordelen van Servicepaspoort!

Word nu lid Bekijk de voordelen

Totaaloverzicht { ons aanbod }

Vakmensen aan huis Kortingsacties op vakmensen aan huis

Wat is er heerlijker dan thuis in de watten te worden gelegd? Servicepaspoort regelt het voor u: een massage, een pedicure of een maaltijd. Ze behoren tot ons brede aanbod van vakmensen aan huis. Ook loodgieters, glazenwassers of hoveniers regelt u zonder problemen via Servicepaspoort. Op deze en andere services profiteert u van kortingsacties.

Bekijk het aanbod

Comfort & Gemak Kortingsacties comfort en gemak

Servicepaspoort is op de hoogte van moderne oplossingen. U kunt uw huis voorzien van elektronische hulpmiddelen, zodat u langer thuis kunt wonen in een veilige en comfortabele omgeving. Zoals persoonsalarmering, beeldverbinding of een GPS-zender waarmee u ook buitenshuis bent te lokaliseren. Op deze en andere services profiteert u van kortingsacties.

Bekijk het aanbod

Comfort & Gemak Kortingsacties op actief en gezond

Servicepaspoort is op de hoogte van moderne oplossingen. U kunt uw huis voorzien van elektronische hulpmiddelen, zodat u langer thuis kunt wonen in een veilige en comfortabele omgeving. Zoals persoonsalarmering, beeldverbinding of een GPS-zender waarmee u ook buitenshuis bent te lokaliseren. Op deze en andere services profiteert u van kortingsacties.

Bekijk het aanbod

Gratis magazine { kennis maken }

Maak vrijblijvend kennis met Servicepaspoort

Magazines

Wilt u nader kennis maken met wat we te bieden hebben? Of wilt u digitaal op de hoogte blijven van onze aanbiedingen? Als u uw naam en adresgegevens achterlaat, krijgt u van ons vrijblijvend een kennismakingspakket thuis gestuurd. U kunt zich hier tevens aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.

Klik hier

Makkelijk gevonden { zoeken }

Producten en diensten Servicepaspoort

Magazines

Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een schilder, schoonheidsspecialiste of een klusjesman? Neem dan contact op met Servicepaspoort of zoek hieronder naar een leverancier van Servicepaspoort.