Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald voor een naaste, zoals een familielid, partner of kennis zorgen. Bent u een mantelzorg, dan kunt u soms wel wat extra hulp of ondersteuning gebruiken. Onze leverancier Tandem informeert, ondersteunt en begeleidt mantelzorgers individueel en in groepen in de regio Zuid-Kennemerland.
Bij Tandem kunt u dagelijks terecht met alle vragen rondom mantelzorg zelf, ondersteuningsmogelijkheden en regelgeving rondom mantelzorg en bijvoorbeeld hoe het eigen netwerk vergroot kan worden

De volgende 1 leveranciers zijn gevonden

Tandem Mantelzorg

Informatie + Voordeel