Gezocht: leden Cliëntenraad

Zorgbalans is op zoek naar nieuwe leden voor de Cliëntenraad Thuiszorg. Wilt u helpen de kwaliteit van de thuiszorg te verbeteren? Heeft u zes uur per week de tijd? Neem dan zitting in de Raad.

De Raad bestaat uit vrijwilligers die opkomen voor de belangen van alle thuiszorgcliënten van Zorgbalans en Flexicura. Een of twee keer per maand vergaderen de leden over onderwerpen die voor cliënten belangrijk kunnen zijn. U geeft hierover ook gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Daarnaast zijn de leden zoveel mogelijk aanwezig op andere thuiszorgbijeenkomsten. De tijd voor het voorbereiden en bijwonen van bijeenkomsten is zo’n zes uur per week. Op dit moment kunt u aan de slag als algemeen lid of als secretaris. Wilt u uw steentje bijdragen? Lees verder op de website.

Geplaatst op 16-3-2020